• info@drijfveerzorgverlening.nl

Omgang leren in groepen
Woongroepen
Zelfstandig leren worden in groepen

Woongroepen voor jongeren

Onder voorbehoud bezig in samenspraak met gemeenten.

Iedereen is bijzonder

Op dit moment is Drijfveer in overleg met verschillende gemeentes over kleinschalige woonvoorzieningen. Het doel is het opstellen van kleinschalige woonvormen waarin passende ondersteuning geboden wordt aan jongeren die om welke reden dan ook (tijdelijk) niet meer thuis kunnen verblijven. Iedere woongroep zal gebruik maken van een gezamenlijke huiskamer en keuken. Groepsleiding zal 24 uur per dag op de groep aanwezig zijn en zich richten op zowel het groepsproces als de individuele ondersteuning op basis van het opgestelde behandelplan.

Benieuwd naar hoe wij te werk gaan?

Maatwerk staat centraal

Vanwege kwetsbaarheid en het risico op overschatting kunnen zij op school stagneren, ervaren ouders problemen in de opvoeding en kunnen zij als gevolg van de problemen die zij ondervinden moeilijk begrepen gedrag vertonen. Drijfveer zet zich voor deze jongeren in en biedt ambulante zorg waarbij altijd uit wordt gegaan van de behoefte van de jongere en diens omgeving. Maatwerk staat hierbij centraal. 

Neem direct contact op

We staan u graag te woord

      Subscribe to our newsletter