• info@drijfveerzorgverlening.nl

Studiehulp en bijscholing
Onderwijs
Studeren doe je samen

Onderwijs ondersteuning

Drijfveer biedt een samenwerkingsverband aan onderwijsinstellingen. Aangezien docenten de verantwoordelijkheid hebben over meerdere leerlingen is er niet altijd voldoende ruimte en tijd om elke leerling gemotiveerd en bij de les te houden.

Ondersteunen in de klas

Bovendien kunnen leerlingen in die mate moeilijk en/of storend gedrag vertonen dat het lastig is voor de docent om de orde te handhaven en een rustige en veilige leeromgeving te bieden. Omdat Drijfveer wil voorkomen dat leerlingen om deze redenen vroegtijdig schoolverlaters worden bieden wij een helpende hand door aanwezigheid van deskundige medewerkers in de vorm van een ‘schaduw’ in de klas. Waarbij gedacht kan worden aan observatie in de klas, individuele ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld hulp bij planning en vaardigheden om te leren en/of het bieden van handvatten en advies aan de docent in de omgang met de desbetreffende leerling en diens problematiek.

Benieuwd naar hoe wij te werk gaan?

Psychodiagnostisch onderzoek tot 18 jaar.

Wanneer de hulpvraag onduidelijk is en behoefte is aan duidelijke beeldvorming voor het bieden van een gepaste ondersteuning, kan besloten worden om een diagnostisch onderzoek af te nemen. Hierdoor ontstaat een beter beeld van de klachten en het persoonlijk functioneren van een jongere. Maar ook het vermoeden van een DSM-diagnose kan aanleiding zijn tot een diagnostisch onderzoek. Na afname van het onderzoek wordt een onderzoeksrapport opgesteld. Waarop het adviesgesprek volgt waarin het behandeltraject verder besproken zal worden. Uiteindelijk is het doel van het diagnostisch onderzoek altijd het bieden van een effectieve en passende ondersteuning waarbij de jongere centraal staat. 

Neem direct contact op

We staan u graag te woord

      Subscribe to our newsletter