• info@drijfveerzorgverlening.nl

Ambulante Zorg
Volledige zorg op maat

Ambulante Zorg

Drijfveer Zorgverlening is een kleinschalige zorgaanbieder die zorg biedt aan jeugdigen en adolescenten met een (licht) verstandelijke beperking en/of sociaal emotionele/gedragsproblematiek, maar ook de omgeving waarbinnen zij functioneren (namelijk de thuissituatie, school en de wereld daarbuiten).

Iedereen is bijzonder

Als gevolg van hun beperking zijn deze jongeren kwetsbaar en kunnen zij problemen ondervinden in hun ontwikkeling. Zeker gezien de toenemende mate van complexiteit van de samenleving.  Het kan hierbij gaan om moeilijkheden in de sociale zelfredzaamheid, een achterstand in de leerontwikkeling, problemen in het sociaal-emotioneel functioneren en/of een bijkomende DSM-diagnose.

Benieuwd naar hoe wij te werk gaan?

Maatwerk staat centraal

Vanwege kwetsbaarheid en het risico op overschatting kunnen zij op school stagneren, ervaren ouders problemen in de opvoeding en kunnen zij als gevolg van de problemen die zij ondervinden moeilijk begrepen gedrag vertonen. Drijfveer zet zich voor deze jongeren in en biedt ambulante zorg waarbij altijd uit wordt gegaan van de behoefte van de jongere en diens omgeving. Maatwerk staat hierbij centraal. 

Neem direct contact op

We staan u graag te woord

      Subscribe to our newsletter