• info@drijfveerzorgverlening.nl

Drijfveer Zorgverlening

Ambulante hulpverlening en personele oplossingen in de zorg

Drijfveer Zorgverlening is een kleinschalige zorgaanbieder voor jeugdigen en adolescenten met een (licht) verstandelijke beperking of gedragsproblematiek. Deze jeugdigen hebben vaak als gevolg van hun beperking bijkomende problemen in hun ontwikkeling; zij kunnen moeilijkheden ervaring hun sociale zelfredzaamheid, leerontwikkeling, sociaal-emotioneel functioneren, gedrag en/of ontwikkelen een psychiatrische stoornis. Verder kampen zij ook vaak met meervoudige problematiek in verschillende leefmilieus. Zij stagneren op school, ouders ervaren opvoedingsproblemen en hun gedragsproblemen staan regelmatig in de weg om deel te nemen aan activiteiten in hun vrije tijd.

Samen maken we werk van zorg

Drijfveer Zorgverlening heeft een breed netwerk. Komende jaren heeft Drijfveer Zorgverlening het streven om een samenhangend kwaliteitsbeleid te realiseren met als doel om jeugdigen efficiënt en methodisch te begeleiden. Daarnaast onderscheiden wij ons van overige organisaties door een aansluitend en compleet pakket van ondersteuning te bieden.

0

JAREN ERVARING

0

CLIËNTEN

0

LOCATIES

0

PROFESSIONALS

0

WOONGROEPEN

0

ZORG

WIE ZIJN WIJ

ONTMOET HET TEAM

Drijfveer heeft als persoonlijke missie om de hulpverlening naar een hoger niveau te tillen.

Begeleider

Sidi El Omari

Hier kan een klein stukje overjezelf

Begeleider

Fikri

Hier kan een klein stukje overjezelf

Begeleider

Sidi El Omari

Hier kan een klein stukje overjezelf

Wat cliënten zeggen

Onze Reviews

Samen kunnen wij het aan

Jongeren die aangemeld worden bij ons hebben regelmatig niet de juiste ondersteuning ontvangen vanuit hun netwerk en zijn vaak niet zelfstandig in staat om hun talenten en de situatie te kunnen overzien. Wij zouden graag de jongeren ondersteunen bij het ontwikkelen van hun eigen sterke punten en het creëren van een positief zelfbeeld en een sterke identiteit.

    Subscribe to our newsletter